Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp

05/12/2019 04:48:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhằm phổ biến, quán triệt cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và mọi cán bộ, đảng viên nắm chắc các nội dung, quy trình công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện các chỉ thị, kết luận của Đảng, sáng 05/12, Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Cảnh sát biển. Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển đã quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 747-CT/QUTW ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Chỉ thị 680-CT/ĐU của Đảng ủy Cảnh sát biển và một số văn bản có liên quan đến công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ V, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị xác định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ V là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của Lực lượng Cảnh sát biển trong 22 năm qua, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao". Vì vậy, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị từ nay đến hết năm 2020. Hội nghị thống nhất công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp cần phải thực hiện chặt chẽ, theo đúng phương châm "Kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển"; phát huy dân chủ, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới là những đồng chí có đức, có tài, có hoạt động thực tiễn... Quá trình chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội, cần chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với các tổ chức đảng có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.

Cũng tại Hội nghị, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chính ủy Cảnh sát biển đã quán triệt, triển khai hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ; Thượng tá Mạc Văn Hoán - Ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cảnh sát biển hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Đồng yêu cầu các cấp ủy trong Đảng bộ quán triệt nghiêm túc các vản bản, chỉ thị của trên và Chỉ thị 680-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển, hướng dẫn của Cục Chính trị, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cảnh sát biển đến các chi bộ về tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ của từng cơ quan đơn vị; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và những biểu hiện cơ hội để xây dựng nội bộ ổn định và đoàn kết.

Thúy Nga

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com