Hoạt động của tủ sách pháp luật cần phải thiết thực, hiệu quả, thực chất

28/04/2017 02:40:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Đó là tinh thần ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy Cảnh sát biển tại Hội nghị rút kinh nghiệm sau 01 năm triển khai hoạt động tủ sách pháp luật diễn ra sáng 28/4 tại BTL Vùng  Cảnh sát biển 4.

Tham dự Hội nghị còn có Đại tá Trần Văn Nam - Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật; đại biểu Cục Chính trị, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật BTL Cảnh sát biển; các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, đại biểu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; cán bộ Phòng Chính trị, Phòng Pháp luật; chỉ huy, chính trị viên, sĩ quan của hải đội bộ và các tàu CSB.

Quang cảnh Hội nghị.

Đây là Hội nghị được chỉ đạo làm trước tại BTL Vùng Cảnh sát biển 4, qua đó rút kinh nghiệm chung trong toàn Lực lượng Cảnh sát biển. Tại Hội nghị, đã có 7 ý kiến phát biểu, tham luận làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp cụ thể về hoạt động của tủ sách pháp luật.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy Cảnh sát biển đánh giá cao kết quả hoạt động tủ sách pháp luật của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 trong thời gian qua; kết quả đó thể hiện qua sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, nghiêm túc; đặc biệt trong thời gian qua đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường giảm; công tác tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh những kết quả, đồng chí Phó Chính ủy Cảnh sát biển cũng đã chỉ ra những hạn chế trong hoạt động tủ sách pháp luật của BTL Vùng thời gian qua, đó là: Một số cơ quan còn chưa thực sự vào cuộc; bố trí tài liệu trong tủ sách pháp luật còn chưa phân loại rõ tài liệu nào là để nghiên cứu, tra cứu, phục vụ học tập thường xuyên; vai trò, trách nhiệm của chính trị viên các tàu còn hạn chế, còn ỷ lại, chưa phát huy được tinh thần sáng tạo, trách nhiệm; chưa có sự phát hiện, nhân rộng  điển hình mô hình; chưa gắn đánh giá nhận thức pháp luật với phân loại, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ.

Để hoạt động của tủ sách pháp luật thiết thực, hiệu quả, thực chất trong thời gian tới, đồng chí Phó Chính ủy yêu cầu đơn vị cần tập trung làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tủ sách pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên tàu, gắn kết quả nhận thức về pháp luật với công tác thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm cán bộ; sắp xếp, bố trí sách, tài liệu theo 3 nhóm (phục vụ cho học tập, phục vụ cho nghiên cứu, tra cứu); đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tủ sách pháp luật theo hướng đa dạng, phong phú, sinh động nhất là vai trò của tổ chức đoàn để tổ chức các cuộc thi, hái hoa dân chủ; đẩy mạnh phong trào tự học tập, tự nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là của thuyền trưởng, chính trị viên.

Trên cơ sở kết quả của Hội nghị, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 và Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của Vùng sẽ có chỉ đạo, định hướng và có biện pháp cụ thể để triển khai hiệu quả hoạt động của tủ sách pháp luật của đơn vị trong thời gian tới.   

Quốc Cường - Xuân Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com