Hiệu quả từ việc quán triệt và thực hiện phong trào ”4 tốt, 4 không, 4 chống” ở Hải đội 201

12/07/2017 08:37:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt phong trào “4 tốt, 4 không, 4 chống” đã góp phần quan trọng cho Hải đội 201 đạt được những kết quả nổi bật trên tất cả các mặt nhiệm vụ.

Tham gia cứu nạn tàu cá ngư dân.

Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 201 (BTL Vùng Cảnh sát biển 2) xác định việc thực hiện phong trào “4 tốt, 4 không, 4 chống” là một trong những giải pháp căn bản, thiết thực nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Do vậy, đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của phong trào, đồng thời lồng ghép, đưa nội dung phong trào vào trong các Nghị quyết, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị, công tác quân sự, nghiệp vụ, hậu cần - kỹ thuật - tài chính và nhiều nhiệm vụ khác. Cấp ủy đảng, chính trị viên, người chỉ huy các cấp thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, biện pháp thực hiện “4 tốt, 4 không, 4 chống”, làm cho 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm đúng đắn, động cơ quyết tâm cao, phát huy công sức và trí tuệ để cùng đơn vị thực hiện hiệu quả các nội dung đã xác định với biện pháp sát, đúng, phù hợp.

  4 tốt: Chính trị, tư tưởng tốt; chuyên môn nghiệp vụ tốt; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt; nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt;

  4 không: không đánh cờ bài ăn tiền, đánh đề, cá độ, vay nợ tài sản không có khả năng trả lại; không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; không sử dụng rượu bia sai quy định; không hút thuốc lá nơi làm việc, địa điểm công cộng;

  4 chống: chống can thiệp; chống tiếp tay; chống bao che; chống làm ngơ.

Với sự quyết tâm của Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội và sự đoàn kết thống nhất của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, đã tạo nên sự chuyển biến rõ nét về cả tư tưởng và hành động, xây dựng bầu không khí cởi mở, dân chủ thực sự, phát huy tốt trí tuệ tập thể. Các nguyên tắc, quy chế, quy định trong lãnh đạo tổ chức thực hiện được tuân thủ nghiêm túc, nhất là chế độ phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng và chính quyền. Thực hiện có nền nếp và hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm thực hiện các chế độ chính sách cho mọi đối tượng, nhất là chính sách hậu phương Quân đội. Tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ được nắm bắt và giải quyết kịp thời, qua đó tạo động lực và niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ đối với đơn vị.

Tham gia diễn tập vòng tổng hợp trên biển.

Việc triển khai thực hiện tốt các nội dung phong trào đã góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mư­­u, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”“phi chính trị hóa” quân đội. Tạo chuyển biến tiến bộ về năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất l­ượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, việc thực hiện nghiêm túc phong trào “4 tốt, 4 không, 4 chống” cũng góp phần quan trọng để thực hiện hiệu quả 07 nội dung trọng điểm của BTL Vùng về: “Quản lý tư tưởng; rèn luyện phẩm chất; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; xây dựng chính quy; bảo đảm an toàn; nâng cao trình độ ngoại ngữ và nâng cao đời sống bộ đội”. 100% cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên đăng ký thực hiện các nội dung phong trào sát nhiệm vụ được giao, toàn đơn vị đã không còn quân nhân hút thuốc lá, chấp hành tuyệt đối nghiêm túc việc sử dụng rượu bia đúng quy định. Chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, không có vụ việc vi phạm phải xử lý. Đã phối hợp hoạt động hiệu quả và tích cực với cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Tam Quang trong các hoạt động vệ sinh môi trường, làm hơn 5 km đường liên thôn, giúp đỡ gia đình chính sách, khó khăn, giao lưu 05 buổi văn hóa văn nghệ và 07 trận bóng đá trong Tháng Thanh niên” tạo khí thế vui tươi, đoàn kết.

Xây dựng, chỉnh trang cảnh quan môi trường đơn vị.

Bên cạnh đó, hiệu ứng tích cực từ việc thực hiện phong trào“4 tốt, 4 không, 4 chống” còn được thể hiện bằng những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là nhiệm vụ SSCĐ, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì và thực thi pháp luật trên biển; tuyên truyền, yêu cầu tàu cá nước ngoài vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam; nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ bảo vệ nhân dân làm ăn trên biển. Tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở các cấp nhất là các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội, đơn vị. Luyện tập thành thục các phương án SSCĐ, A2; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phòng chống cháy nổ... không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật dần đi vào nền nếp. Tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ, chiến thuật với rèn luyện sức khỏe; giữa huấn luyện nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật với rèn luyện sức khỏe, kỷ luật và thực hiện nền nếp chính quy. Cảnh quan môi trường được đầu tư xây dựng chính quy  “xanh - sạch - đẹp”; hệ thống cây xanh, bồn hoa, cây cảnh được cải tạo, trồng mới và đầu tư có hệ thống trên 1.000 m2.

Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phong trào“4 tốt, 4 không, 4 chống” có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao khả năng SSCĐ và sức mạnh tổng hợp của Hải đội 201, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

      Trung tá Kiều Khánh Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com