Đoàn Trinh sát số 1 ký kết quy chế phối hợp hoạt động với xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định

26/08/2019 02:40:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 21/8, Đoàn Trinh sát số 1/BTL Cảnh sát biển phối hợp với UBND xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định tổ chức Lễ ký kết phối hợp hoạt động thực hiện Mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” giai đoạn 2019-2022 và những năm tiếp theo.

Đại diện hai bên trao văn bản ký kết quy chế phối hợp.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp trao đổi thông báo tình hình các thông tin về an ninh trật tự, an toàn xã hội; tình hình thiên tai, tai nạn và hoạt động cứu nạn cứu hộ trên địa bàn; Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân, giáo dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình biển đảo và Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, tà đạo, truyền đạo trái phép và các biểu hiện tiêu cực khác; Phối hợp giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tài nguyên môi trường, tham gia xây dựng địa phương theo tiêu chí nông thôn mới.

Đoàn Trinh sát số 1 tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Trinh sát số 1 tặng quà cho các cháu học sinh nghèo học giỏi xã Nghĩa Thắng.

Ngay sau Lễ  ký kết, Đoàn Trinh sát số 1 đã tiến hành nhiều hoạt động thiết thực trên địa bàn. Đoàn cơ sở Đoàn Trinh sát số 1 đã phối hợp với Trường Tiểu học Nghĩa Thắng tổ chức chương trình “Tự hào biển, đảo quê hương” nhằm tuyên truyền thông tin về tình hình an ninh trật tư an toàn biển, đảo trong thời gian gần đây, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đường lối, quan điểm chính sách nhất quán cuả Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa, cũng như xử lý các tình huống trên biển, những nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam là thành viên, Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Đoàn Trinh sát số 1 tổ chức thăm 2 giáo họ và tặng quà 10 xuất quà cho các gia đình có công với cách mạng, 20 xuất quà, trị giá mỗi xuất 500.000 đồng cho giáo dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 50 áo phao cho ngư dân theo đạo làm ăn trên biển; tặng quà cho 10 cháu học sinh theo đạo thiên chúa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi của trường tiểu học xã Nghĩa Thắng trị giá mỗi xuất 300.000 đồng với tổng số tiền trên 13 triệu đồng. 

Phạm Văn Nhâm

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com