Đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ Cụm Trinh sát số 1 sôi nổi các hoạt động thi đua

03/11/2017 03:37:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhằm hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng “Hà nội- Điện Biên Phủ trên không” (12/1972- 12/2017) và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Cụm Trinh sát số 1 (12/7/2007- 12/7/2017). Trong những ngày vừa qua, tuổi trẻ, Hội Phụ nữ cơ sở Cụm Trinh sát số 1 đã triển khai nhiều phong trào thi đua, các chương trình hành động mang ý nghĩa thiết thực.

 

Sơn sửa chỉnh trang doanh trại.

Với quyết tâm triển khai sâu rộng, hiệu quả, các hoạt động này nhằm đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do đơn vị phát động. khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, làm chuyển biến mạnh mẽ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm cho từng đoàn viên, thanh niên. Thông qua đó, xây dựng đơn vị có đời sống văn hóa, tinh thần trong sạch, lành mạnh; cụ thể hóa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”.

Cụm đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tu sửa doanh trại, nơi ăn, ở, làm việc của đơn vị, quét vôi ve được 1.500 m2 tường, dọn dẹp vệ sinh vệ sinh môi trường hè phố. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn đóng quân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước cũng như chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Các hoạt động xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đơn vị đã ngày càng thể hiện được lòng nhiệt huyết, tinh thần năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao, luôn đi đầu trong các hoạt động góp phần xây dựng đơn vị “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và có tính chuyên nghiệp cao; giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển.

Phạm Văn Nhâm

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com