Đoàn cơ sở Bộ Tham mưu phát động phong trào thi đua

07/03/2018 03:25:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 6/3, Đoàn cơ sở Bộ Tham mưu phát động phong trào thi đua “Tuổi trẻ Cảnh sát biển rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2020.

Dự và chỉ đạo lễ phát động có Đại tá Đào Anh Tú - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu cùng toàn thể đoàn viên thanh niên Bộ Tham mưu.

Ký kết giao ước thi đua.

Đợt thi đua nhằm đẩy mạnh hoạt động phong trào thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thúc đẩy đổi mới tư duy, cách làm sáng tạo; tích cực, chủ động trong đề xuất tham mưu, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD.

Thượng úy Phạm Văn Mạnh - Bí thư Đoàn cơ sở Bộ Tham mưu thay mặt Ban Chấp hành báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” giai đoạn 2012-2017 và phát động phong trào thi đua “Tuổi trẻ Cảnh sát biển rèn đức luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2020 với nội dung và mục tiêu như sau:

Một là, 100% cán bộ, ĐVTN được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, của Đoàn, 6 bài lý luận cho đoàn viên, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ đơn vị; nhận thức rõ đối tượng, đối tác; kiên định, vững vàng về tư tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, nếp sống chính quy, mẫu mực; ứng xử có văn hóa, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội; có tinh thần đấu tranh kiên quyết với các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực đấu tranh với những tác động tiêu cực từ không gian mạng thâm nhập vào tư tưởng, lối sống của ĐVTN.

Hai là, 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên được huấn luyện đúng, đủ các nội dung quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và rèn luyện thể lực; chấp hành nghiêm chế độ canh trực, SSCĐ và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, có 85% trở lên khá, giỏi. Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, lao động, và trong tham gia giao thông, không để xảy ra cháy, nổ; không có vụ việc nghiêm trọng, vụ việc vi phạm thông thường phải xử lý hằng năm dưới 0,2%.

Ba là, 100% tổ chức đoàn thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị, Lực lượng Cảnh sát biển phát động; gắn với việc cụ thể hóa thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Tổ chức thực hiện hiệu quả “bốn tốt, bốn không, bốn chống”, “ mỗi ngày học một lời dạy của Bác”, “mỗi ngày học một điều luật”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật, pháp luật”, “Ngôi nhà 100 đồng”, cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”.

Bốn là, Hằng năm phấn đấu có 100% tổ chức đoàn đạt vững mạnh, 85% trở lên cán bộ đoàn khá và giỏi, 96% đoàn viên khá và xuất sắc, không có tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên yếu kém.

Năm là, Phối hợp hoạt động hiệu quả với Đoàn phường Tây Mỗ, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở Bộ Tham mưu cũng nêu những biện pháp thực hiện mục tiêu:

Thứ nhất, Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đề cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, phát huy tính tích cực, chủ động của các chi đoàn, xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, ĐVTN; chỉ đạo, hướng dẫn chi  Đoàn xác định rõ mục tiêu, nội dung phong trào thi đua; xây dựng chương trình hành động sát với tình hình, đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu, khâu yếu, việc mới, việc khó; kịp thời sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi trẻ Cảnh sát biển rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”

Thứ hai, Triển khai thực hiện phong trào đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Làm tốt công tác tuyên truyền, làm cho đoàn viên thanh niên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu của phong trào; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đoàn vững mạnh.

Thứ ba, Thường xuyên làm tốt việc theo dõi, kiểm tra, chấm điểm thi đua hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng đối với từng ĐVTN và tổ chức Đoàn. Thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phát hiện những gương tiêu biểu trong học tập, huấn luyện, SSCĐ.

Thứ tư, Làm tốt công tác tuyên truyền cổ động thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, panô, bảng ảnh, khẩu hiệu, bảng tin chuyên đề; tham gia tích cực, có chất lượng Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo”. Khuyến khích cán bộ, đoàn viên thanh niên nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn đơn vị.

Thứ năm, Thường xuyên duy trì thực hiện tốt nền nếp chế độ, nâng cao chất lượng, đổi mới, nội dung, hình thức sinh hoạt đoàn và các hoạt động phối hợp, giao lưu, kết nghĩa; đoàn kết, tập hợp ĐVTN xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thời gian thực hiện phong trào từ năm 2017 đến năm 2022.

Nguyễn Lương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com