Diễn đàn thanh niên “Tuổi trẻ Hải đội 101 với văn hóa giao thông và thực hiện phong trào “Bốn tốt, Bốn không, Bốn chống”

30/11/2017 04:42:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thái độ và hành vi khi tham gia giao thông của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong  toàn  Hải đội; Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, ĐVTN thực hiện trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông và thực hiện phong trào “ Bốn tốt, bốn không, bốn chống” nhất là trong dịp cuối năm 2017, tối ngày 29/11, Đoàn cơ sở Hải đội 101/ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức Diễn đàn thanh niên với chủ đề: “Tuổi trẻ Hải đội 101 với văn hóa giao thông và thực hiện phong trào “Bốn tốt, Bốn không, Bốn chống”.

Cán bộ, Đoàn viên thanh niên trao đổi, thảo luận.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và đầy ý nghĩa, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, xoay quanh những vấn đề như: Thế nào là Văn hóa giao thông? mối quan hệ giữa văn hóa giao thông với an toàn giao thông? những suy nghĩ, thái độ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, vai trò của tổ chức đoàn các cấp đối với công tác tuyên truyền phổ biến, chấp hành về pháp luật, kỷ luật, quy định các cấp; các nhiệm vụ, giải pháp xung kích của tuổi trẻ trong công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng nhằm nâng cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành luật lệ giao thông, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của các cấp, gắn với việc thực hiện phong trào “Bốn tốt, Bốn không, Bốn chống”...

Các ý kiến đều nhấn mạnh công tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật, quy định các cấp tác xây dựng chính qui, rèn luyện kỷ luật trong thời gian qua được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; nhận thức của cấp ủy, chủ trì các cấp và cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu nội dung công tác xây dựng chính qui, quản lý kỷ luật, xây dựng văn hóa giao thông và thực hiện phong trào “Bốn tốt, Bốn không, Bốn chống” được đẩy mạnh và đã tạo được sự chuyển biến căn bản và rõ nét về việc chấp hành điều lệnh, điều lệ, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên luôn hăng hái, xung kích tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng đơn vị, góp phần xây dựng cấp ủy TSVM, đơn vị VMTD...

Bằng các hình thức sân khấu hóa, kết hợp với trao đổi, thảo luận, xen kẽ các tiết mục văn nghệ, buổi diễn đàn đã thành công tốt đẹp, đạt được mục địch đề ra. Các ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận, tranh luận đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết tâm cống hiến, trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của các cấp, xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh của mỗi đoàn viên, thanh niên trong xây dựng đơn vị, xứng đáng trở thành người thanh niên cách mạng, xứng danh “ Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”, tiếp bước truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới, xung kích vào rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính qui, nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Buổi diễn đàn khép lại, song những vấn đề thảo luận, trao đổi sẽ còn mãi theo hành trang công tác của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Hồng Văn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com