Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Ban Thường vụ Đảng ủy và Thủ trưởng Bộ Tư Lệnh Vùng

15/03/2019 09:39:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Thực hiện Kế hoạch số 559/KH-ĐU của Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ngày 8/3/ 2019 về việc dự, chỉ đạo lấy phiếu tín nhiệm ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc, sáng 15/3, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Ban thường vụ Đảng ủy và Thủ trưởng Bộ Tư Lệnh Vùng. Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Phạm Quang Oánh - Chính ủy BTL Vùng chủ trì hội nghị.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các đồng chí cán bộ chủ chốt, chỉ huy các cơ quan đơn vị đã bỏ phiếu tín nhiệm theo 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp cho 06 đồng chí trong Ban Thường vụ và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng. Kết quả, 6/6 đồng chí đều có mức phiếu tín nhiệm cao từ 74.4 đến 90%.

Bỏ phiếu tín nhiệm.

Qua việc lấy phiếu tín nhiệm, giúp Đảng ủy Vùng có thêm thông tin, cơ sở để đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Đồng thời giúp những cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm có động lực phấn đấu, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân, từ đó thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đức Tĩnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com