Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 3 chỉ đạo Chi bộ Tàu 4031 Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 để rút kinh nghiệm

17/02/2020 04:17:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 về tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiều ngày 16/2, Chi bộ Tàu CSB 4031/Hải đội 301/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là đại hội được tổ chức làm trước để rút kinh nghiệm cho đại hội các chi bộ trong toàn Đảng bộ Vùng thời gian tới.

Dự, chỉ đạo, rút kinh nghiệm đại hội có Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng; các đồng chí Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Vùng, cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Vùng, cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Vùng.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ vững mạnh xuất sắc, đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2018 -2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu cấp ủy mới tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tá Nguyễn Văn Thủy - Bí Thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội 301 đã ghi nhận những thành tích chi bộ Tàu CSB 4031 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2020 đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, chi bộ Tàu  CSB 4031 tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của Tàu CSB 4031.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cấp ủy mới của Tàu CSB 4031.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Chủ trì rút kinh nghiệm đại hội, Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó - Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã biểu dương công tác chuẩn bị của Đảng ủy Hải đội 301 và cấp ủy, chỉ huy Tàu CSB 4031 đã tích cực chủ động, bám sát hướng dẫn của trên, đồng thời tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Vùng cũng đã chỉ ra nhũng hạn chế, thiếu sót của đại hội và chỉ đạo các chi bộ trong toàn Đảng bộ Vùng trên cơ sở kết quả của đại hội chi bộ Tàu CSB 4031 tiếp tục chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, có chất lượng, tổ chức đại hội theo đúng kế hoach, thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Ðảng, đảm bảo đúng nguyên tắc; đề cao trách nhiệm của cấp ủy và phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên.

Đức Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan