Đảng bộ Hải đoàn 11 Cảnh sát biển lựa chọn Chi bộ tàu CSB 8004 đại hội để rút kinh nghiệm

19/02/2020 01:49:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chấp hành Chỉ thị số 680 - CT/ĐU ngày 02/12/2019 của Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Kế hoạch số 442-CT/ĐU ngày 19/12/2019 của Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1 về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Hải đoàn 11 Cảnh sát biển đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn về Đại hội các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025. Theo đó, Đảng bộ Hải đoàn 11 Cảnh sát biển đã lựa chọn Chi bộ tàu CSB 8004 đại hội trước để rút kinh nghiệm.

Thượng tá Lê Văn Tú – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Sau thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, nghiêm túc dưới sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của Đảng ủy Hải đoàn 11, ngày 18/2, Chi ủy, Chi bộ tàu CSB 8004 đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội đã tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Cảnh sát biển; xây dựng chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trong đó, xác định nhiệm kỳ tới tập trung xây dựng tàu vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, tuần tra chung và đối ngoại quốc phòng, lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tập trung “Xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn”. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò nêu gương của cấp ủy, cán bộ chủ trì. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Hải đoàn 11 nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí, đảm bảo đủ phẩm chất, tiêu chuẩn, năng lực.

Cấp ủy tàu CSB 8004 nhiệm kỳ 2020 – 2022 ra mắt Đại hội.

Rút kinh nghiệm sau Đại hội, Thượng tá Lê Văn Tú - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn đã nghiêm túc yêu cầu và đề nghị các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau: Một là, các cấp ủy cần tập trung xây dựng dự thảo báo cáo chính trị sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Phát huy được trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trước khi trình Đại hội cấp mình, bảo đảm chất lượng, hiệu quả thiết thực. Hai là, coi trọng công tác chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới và tham dự Đại hội đảng cấp trên; đảm bảo đúng tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức và cơ cấu, đúng quy trình, nguyên tắc. Ba là, xây dựng kế hoạch, tiến trình và phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy viên trong chuẩn bị và tổ chức Đại hội; làm tốt công tác rà soát thẩm tra tư cách cán bộ, đảng viên tham gia Đại hội Đảng, tham gia ứng cử, đề cử cấp ủy và đại biểu đi dự Đại hội. Bốn là, phân công, thông qua các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp và cấp mình, đảm bảo chất lượng, yêu cầu. Năm là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, phát huy vai trò “Nêu gương” của cấp ủy, cán bộ đảng viên, quần chúng trong tuyên truyền, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp. 

Thành công của Đại hội Chi bộ tàu CSB 8004 với sự chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo sẽ là cơ sở để Đảng ủy Hải đoàn tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ Hải đoàn 11 lần thứ I.

Xuân Ninh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan