Đại hội thi đua Quyết thắng Hải đội 101 giai đoạn 2012-2017

12/10/2017 02:51:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 12/10, tại Tp. Hải Phòng, Hải đội 101/ BTL Vùng CSB 1 đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng dự và chỉ đạo Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thăng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các báo cáo, phát biểu tại Đại hội nhấn mạnh: 5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của Hải đội 101 đã phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng ủy, chỉ huy Hải đội đã triển khai tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, cụ thể hóa sát với yêu cầu thực tiễn của đơn vị. Đẩy mạnh thi đua hướng vào việc nâng cao năng lực nghiên cứu quán triệt nắm vững cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ý định chỉ đạo của cấp trên, tham mưu đề xuất đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hải đội đã tổ chức phát động và hưởng ứng nhiều phong trào, cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”; “Một tập trung, ba khâu đột phá”, “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Mỗi ngày một điều luật”, "Mỗi ngày một lời dạy của Bác”, “Phát  huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”; “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản".... Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Đã tổ chức 258 lượt, chuyến làm nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát và nhiệm vụ bảo vệ an ninh chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển được phân công; phối hợp cùng cơ quan chức năng BTL Vùng kiểm tra 2.841 lượt tàu thuyền các loại, xử lý vi phạm hành chính 2.357 lượt tàu thuyền, số tiền xử phạt trên 10 tỷ đồng, bán thanh lý hàng hóa trên 40 tỷ đồng; tham gia tuyên truyền, cấp phát tờ rơi cho hơn 3.000 lượt phương tiện tàu thuyền và 1475 bà con ngư dân; thực hiện có hiệu quả chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, phong trào “Toàn dân, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội luôn kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa, phong trào thi đua với khẩu hiệu “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn tuyệt đối”; quán triệt quan điểm tự lực, tự cường, phát huy nội lực, đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho bộ đội hàng năm luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thăng đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Hải đội 101 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chính ủy BTL Vùng đề nghị đơn vị cần chú ý thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tiếp tục giáo dục, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản cấp trên về công tác thi đua khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thi đua khen thưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị, lồng ghép chặt chẽ phong trào thi đua của đơn vị với phong trào của các tổ chức quần chúng và các cuộc vận động. Thường xuyên coi trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng nhiều điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thăng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012 -2017.

Nhân dịp này, BTL Vùng CSB 1 đã trao thưởng cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Hải đội 101 có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 -2017.

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com