Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Kỹ thuật

05/01/2018 08:47:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong hai ngày 03, 04/01/2018, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Kỹ thuật đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020.

Dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ 1 có Đại tá Nguyễn Văn Hưng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng và đại biểu Phòng Tổ chức/Cục chính trị và các đảng viên thuộc Chi bộ 1. Trước đó, Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã chọn Chi bộ 1 làm chi bộ điểm tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm cho các chi bộ sau.

 

Đại tá Nguyễn Văn Hưng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ 1.

Quá trình Đại hội, các chi bộ thực hiện đúng hướng dẫn, quy trình, thủ tục nguyên tắc, thứ tự các bước. Các chi uỷ, chi bộ đã làm tốt công tác chuẩn bị từ chuẩn bị văn kiện, trang trí, bồi dưỡng công tác tổ chức, công tác bầu cử nên kết quả Đại hội đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Trong Đại hội, các ý kiến thảo luận đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của Đảng viên, thể hiện tính đấu tranh phê bình và tự phê bình nghiêm túc, đóng góp tích cực vào dự thảo Nghị quyết Đại hội của các chi bộ. Đại hội cũng chỉ rõ những tồn tại khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2018, đưa ra một số chủ trương, biện pháp cần tập trung lãnh đạo trong những năm tới nhằm xây dựng đơn vị VMTD, chi bộ đạt TSVM, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Chi bộ 1 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã phát huy dân chủ tập trung trí tuệ của đảng viên xây dựng thành công Nghị quyết Đại hội; đồng thời Đại hội đã bầu được chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2018-2020 với số phiếu tín nhiệm cao.

Đinh Lượng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com