Cụm thi đua số 3 Cảnh sát biển: Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua quyết thắng và bình xét khen thưởng năm 2018

25/10/2018 04:46:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 24/10, Cụm thi đua số 3 tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua quyết thắng và bình xét khen thưởng năm 2018. Về dự Hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy các Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy, Đoàn trinh sát, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển.

Cụm thi đua số 3 Cảnh sát biển gồm 07 đơn vị (04 Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy, 02 Đoàn trinh sát và Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển). Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 là Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong năm 2018, công tác thi đua khen thưởng và phong trào “Thi đua quyết thắng”  đã được Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và NQTW 4 (Khóa XII), trọng tâm là phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”; Tập trung triển khai kịp thời các đợt thi đua đột kích, cao điểm phù hợp sát đúng với tình hình thực tế của đơn vị và địa bàn; Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng nền nếp chính quy vững mạnh toàn diện; Nâng cao hiệu quả công tác bám nắm tình hình địa bàn, đấu tranh phòng, chống với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; Đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, ổn định nâng cao đời sống nhân dân; Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác đền ơn đáp nghĩa “Uống nước, nhớ nguồn”, chăm lo cho đời sống cán bộ, chiến sĩ và hậu phương gia đình quân nhân...

Cùng với việc thực hiện “Một tập trung, Ba khâu đột phá” và nội dung “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”, phong trào Thi đua quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. 100% cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Quốc phòng, BTL Cảnh sát biển, các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương khen thưởng với các hình thức như: Quân kỳ quyết thắng, CSTĐ toàn quân, Bằng khen, Giấy khen các loại…

Tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2018 là Đoàn Trinh sát số 1, số 2 và Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng nghiêm túc kiểm điểm chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm. Đó là: Nội dung thi đua trong các đợt thi đua đột kích của một số đơn vị có thời điểm chưa bám sát vào tình hình cụ thể của đơn vị, còn chung chung, dàn trải, mang tính hình thức, thiếu chiều sâu. Công tác triển khai, hiệu quả, chất lượng thi đua của một số đơn vị còn thấp, chưa tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị; Hiệu quả thực hiện “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” chưa cao, vẫn còn quân nhân hút thuốc lá không đúng nơi quy định;…

Hội nghị đã bỏ phiếu bình chọn 04 tập thể tiêu biểu trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2018 với số phiếu tín nhiệm cao. Cụm thi đua đã nghị cấp trên tặng Cờ thi đua của Bộ quốc phòng cho Đoàn Trinh sát số 1, 2; tặng cờ thi đua của BTL Cảnh sát biển cho Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 4, tặng Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển.

Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018 của Cụm thi đua số 3 đã thành công tốt đẹp. Tin tưởng rằng, phát huy những kết quả đã đạt được, với những tồn tại đã được chỉ ra và những giải pháp mới, hoạt động thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số 3 trong những năm tới sẽ đạt được những thành tích nổi bật hơn nữa, góp phần thiết thực vào việc xây dựng các tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao.

                                                                                        Quang Thành

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com