Cục Tài chính Bộ quốc phòng thẩm định tổng quyết toán ngân sách năm 2017 của BTL Cảnh sát biển

11/05/2018 08:36:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 10/5, Đoàn công tác công tác Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) do Đại tá Nguyễn Hồng Hải – Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách sử dụng làm trưởng đoàn đã kết luận thẩm định tổng quyết toán ngân sách năm 2017 của BTL Cảnh sát biển.

Dự buổi kết luận có Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn – Phụ trách Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng – Chính ủy Cảnh sát biển cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng BTL, thủ trưởng các cơ quan chức năng và cán bộ, nhân viên Phòng Tài chính Cảnh sát biển.

Đoàn công tác Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) kết luận thẩm định tổng quyết toán ngân sách năm 2017 của BTL Cảnh sát biển.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, đoàn công tác của Cục Tài chính đánh giá: Năm 2017, Thường vụ, Đảng ủy BTL Cảnh sát biển đã quán triệt, triển khai thực hiên nghiêm Nghị quyết số 513-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Hồ sơ mẫu biểu quyết toán ngân sách của BTL Cảnh sát biển và các đơn vị được lập theo đúng hướng dẫn; các số liệu báo cáo, dự toán ngân sách, số liệu các khoản thu, chi, thừa, thiếu ngân sách được phân tích rõ ràng, đầy đủ trong báo cáo quyết toán ngân sách năm, đảm bảo tính trung thực, chính xác của số liệu; các số liệu quyết toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý; trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán, thống kê, quản lý tài sản công đơn vị đã chấp hành đúng các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; triển khai chi trả đầy đủ kịp thời các chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ, các loại trợ cấp đối với người có công. Đơn vị thường xuyên và triển khai thực hiện các quy định của Bộ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt, gắn phong trào thi đua với các phong trào thi đua khác của đơn vị góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

Cũng tại hội nghị đoàn công tác chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc điều chỉnh dự toán chi tiết, thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư và tiến độ giải ngân vốn đầu tư một số dự án năm 2017, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chi tiêu, sử dụng ngân sách đảm bảo tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của BTL Cảnh sát biển trong thời gian tới.

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com