Cơ động kiểm định, sửa chữa phương tiện đo tại BTL Vùng Cảnh sát biển 3

06/11/2017 03:35:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Từ ngày 31/10 đến 4/11/2017, Tổ kiểm định cơ động, sửa chữa phương tiện đo BTL Cảnh sát biển đã hoàn thành việc kiểm định, sửa chữa phương tiện đo đến hạn phải kiểm định trên các tàu tại Hải đội 301/BTL Vùng Cảnh sát biển 3.

Tổ kiểm định cơ động đã tiến hành kiểm định và dán tem, đóng dấu kiểm định cho 556 phương tiện đo áp suất, 260 phương tiện đo điện áp và dòng các loại trên các tàu CSB 2009, 2010, 2011, 3001, 3002, 4031, 6008, 8001, 9001. Qua kiểm định, tổ công tác phát hiện 35 phương tiện đo áp suất  và 05 phương tiện đo điện bị hỏng, chỉ báo sai. Tổ công tác đã tiến hành thay thế phương tiện đo mới.

Tổ kiểm định cơ động kiểm định trang bị đo lường trên các tàu thuộc Hải đội 301/BTL Vùng Cảnh sát biển 3.

Đây là lần đầu tiên BTL Cảnh sát biển thành lập Tổ kiểm định cơ động, sửa chữa phương tiện đo tại các đơn vị sau khi Trạm Đo lường- Chất lượng/Phòng Kỹ thuật/BTL Vùng Cảnh sát biển 1 được Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng/Bộ Quốc phòng trao Quyết định công nhận năng lực kiểm định, thử nghiệm ngày 13/6/2017. Việc tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ kiểm định, sửa chữa phương tiện đo tại BTL Vùng Cảnh sát biển 3 là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện công tác bảo đảm kỹ thuật ngành Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cảnh sát biển năm 2018 và những năm tiếp theo.

Anh Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com