Chính ủy Cảnh sát biển kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đối thoại dân chủ tại các đơn vị

20/06/2019 02:00:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 19/6, Đoàn công tác của BTL Cảnh sát biển do Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ Cảnh sát biển 6 tháng đầu năm 2019 và dự Hội nghị đối thoại dân chủ giữa Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển với cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 và Đoàn Trinh sát số 1.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng phát biểu kết luận kiểm tra tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Tại các buổi kết luận kiểm tra, qua nghe báo cáo của các thành viên đoàn kiểm tra và trực tiếp nắm tình hình của các đơn vị, Trung tướng Hoàng Văn Đồng đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn để đạt được những thành tích, kết quả trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Đảng ủy, Thủ trưởng cùng cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 và Đoàn Trinh sát số 1. Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển yêu cầu các đơn vị cần phải tiếp tục coi trọng khâu giáo dục, quán triệt, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch công tác của cấp trên ở tất cả các ngành; thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 202 về phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”; tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh chống tội phạm, vi phạm trên biển, phối hợp tốt với các lực lượng, các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tập trung khắc phục những điểm yếu, hạn chế vừa qua; rà soát các kế hoạch công tác năm 2019 còn lại để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 và Đoàn Trinh sát số 1.

Đối thoại trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ, đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển cũng đã giải đáp thỏa đáng những ý kiến, nguyện vọng đến Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đồng thời Trung tướng Hoàng Văn Đồng cũng trao đổi một số thông tin về tình hình phát triển chung của Lực lượng Cảnh sát biển, qua đó, gắn với yêu cầu, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức đảng, từng đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nỗ lực, cố gắng, đoàn kết hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Lực lượng ngày càng ổn định và phát triển.

Lam Giang – Huy Hoàng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com