BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tập huấn các chuyên ngành Cảnh sát biển năm 2018

30/01/2018 04:23:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Năm 2017, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, song bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác huấn luyện, đăng ký sổ sách, xây dựng nền nếp chính quy, biên chế tổ chức ngày càng tăng, trang bị kỹ thuật ngày càng đa dạng, hiện đại đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ của BTL Vùng phải luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm là bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn, duy trì và thực thi pháp luật trên các vùng biển, sáng 30/01, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức khai mạc tập huấn các chuyên ngành Cảnh sát biển năm 2018. Nội dung tập huấn: công tác tham mưu huấn luyện, công tác đảng, công tác chính trị, công tác kỹ thuật, công tác pháp luật, công tác trinh sát, công tác tài chính, công tác hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị, sự chuẩn bị chu đáo của đội ngũ báo cáo viên sẽ làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng đăng ký sổ sách, mẫu biểu văn kiện, kế hoạch... quản lý khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng BTL Vùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Nam Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com