BTL Vùng Cảnh sát biển 2 rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

18/05/2017 01:03:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 17/5, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị giai đoạn 2015 – 2017. Dự và chủ trì Hội nghị có Đại tá Đào Hồng Nghiệp - Tư lệnh Vùng, các đồng chí Thủ trưởng BTL Vùng, chỉ huy các phòng ban, đơn vị trực thuộc trong BTL Vùng.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tá Trần Hồng Quế - Chủ nhiệm Chính trị BTL Vùng thông báo tình hình chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông trong toàn quân và báo cáo rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị giai đoạn 2015 – 2017.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình cấp hành pháp luật kỷ luật và bảo đảm an toàn. Trong thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BTL Vùng đã có nhiều chủ trương, biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn; làm chuyển biến cả về nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, thực hiện công tác bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, đơn vị đơn vị còn để xảy ra một số vụ việc mất an toàn, đơn thư nặc danh. Tình trạng trên có nhiều nguyên nhân, trước hết là cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác nắm và quản lý tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng, sự điều hành của hệ thống chỉ huy chưa chặt chẽ, đồng bộ; vai trò của các tổ chức quần chúng trong việc giáo dục, hướng dẫn nhận thức chưa được phát huy triệt để; ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định bảo đảm an toàn chưa cao; việc tu dưỡng, rèn luyện của một số cán bộ, chiến sĩ chưa thường xuyên...Những vụ việc trên đã ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của BTL Vùng trong năm 2015, 2016.

Hội nghị cũng đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp tăng cường công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong thời gian tới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác gáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội; trong đó cần bám sát thực tiễn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, công tác, sinh hoạt của bộ đội; có hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp. tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; đề ra phương hướng, nội dung, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu nhằm làm chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, quyết tâm đưa việc thực hiện các chế độ, quy định đi vào nền nếp, chấm dứt các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong đơn vị và tham gia giao thông, giảm thiểu các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%.

Nam Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com