BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018

28/11/2018 04:35:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 28/11, tại Tp. Hải Phòng, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018. Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy Cảnh sát biển dự và chỉ đạo Đại hội.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy Cảnh sát biển dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có 180 đại biểu là cán bộ, thủ trưởng BTL Vùng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng, đại diện cho hơn 800 cán bộ, chiến sĩ trong toàn BTL Vùng.

Tham dự Đại hội còn có lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Tp. Hà Nội, UBND huyện Bạch Long Vĩ (Tp. Hải Phòng).

Trong lời khai mạc Đại hội, Đại tá Ngô Bình Minh - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhấn mạnh: Đại hội Thi đua Quyết thắng BTL Vùng Cảnh sát biển 1 giai đoạn 2013 - 2018 là dịp để tổng kết, đánh giá phong trào Thi đua Quyết thắng những năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động thi đua; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân rộng những nhân tố mới, những việc làm hay, hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của BTL Vùng; động viên mọi cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Đại hội.

Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phong trào Thi đua Quyết thắng của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 được duy trì thường xuyên, liên tục, phát triển đồng đều, đúng hướng, gắn với phong trào thi đua yêu nước của các bộ, ban, ngành, trung ương và địa phương, đồng hành cùng các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. 5 năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng của BTL Vùng đã phát triển sôi nổi, sâu rộng và thường xuyên, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, chủ động sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu thể hiện cho lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, ý chí quyết tâm, tình yêu biển, đảo sâu nặng. Những hình ảnh cao đẹp đó đã tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ - Người Chiến sĩ Cảnh sát biển” trong thời kỳ mới.

Với những chiến công, kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mình, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống. Có 38 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng (trong đó có 14 tập thể đạt 2 năm liên tục trở lên); 321 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (01 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua toàn quân, 34 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm trở lên)

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết tham quan khu trưng bày sáng kiến cải tiến mô hình học cụ của BTL Vùng CSB 1.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết biểu dương, đánh giá cao những tập thể và cá nhân đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng của BTL Vùng Cảnh sát biển  1 giai đoạn 2013 - 2018. Đồng chí Phó Chính ủy Cảnh sát biển  nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng mà Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 1, Hội đồng Thi đua khen thưởng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn BTL Vùng cần rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng thời gian tới. Đó là: phải tiếp tục quán triệt cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn BTL Vùng nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng; tập trung lãnh đạo khắc phục những điểm còn tồn tại, kiện toàn tổ thi đua, hội đồng thi đua các cấp đúng quy định, xây dựng quy chế, tổ chức hoạt động có nền nếp, quán triệt thực hiện tốt nguyên tắc trong khen thưởng, khen thưởng đúng người, đúng việc để khơi dậy phong trào thi đua ngày càng phát triển; làm tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến, quá trình nhân rộng phải gắn chặt chẽ công tác khen thưởng với công tác tổ chức học tập; phải gắn chặt chẽ chỉ tiêu thi đua của phong trào thi đua quyết thắng từng đợt, từng năm với nội dung, chỉ tiêu của từng cuộc vận động của các ngành, của Đảng, nhà nước và phong trào “bốn tốt, bốn không, bốn chống” của BTL Cảnh sát biển  đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào, các mô hình của các ngành, các tổ chức quần chúng đang thực hiện có hiệu quả; chính ủy, chính trị viên các cấp phải chịu trách nhiệm về chất lượng phong trào thi đua trong đơn vị mình, cơ quan chính trị phải thực hiện chức năng là cơ quan tư vấn, tham mưu cho hội đồng thi đua, cấp ủy, chỉ huy cấp mình trong xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện thi đua khen thưởng, bảo đảm công tác thi đua khen thưởng ở đơn vị thực sự là động lực thúc đẩy và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đại tá Ngô Bình Minh - Tư lệnh Vùng CSB 1 trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018.

Tại Đại hội, có 5 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng của BTL Vùng giai đoạn 2013 - 2018 đã được biểu dương, khen thưởng.

 Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com