BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”

15/05/2017 10:34:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

 Ngày 15/5, BTL Vùng CSB 1 tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm mang chủ đề “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”. Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Dự Lễ Phát động có Đại tá Nguyễn Văn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng; các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị  và cán bộ, chiến sĩ trong toàn BTL Vùng.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Đợt thi đua cao điểm được phát động trong toàn BTL Vùng CSB 1 với thời gian 70 ngày, từ ngày 18/5 đến 27/7/2017 tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu như: Cán bộ, chiến sĩ toàn BTL Vùng đẩy mạnh thi đua, sẵn sàng chiến đấu cao, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm vi phạm; huấn luyện giỏi, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thi đua làm tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn. 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn BTL Vùng có nhận thức sâu sắc, ý thức trách nhiệm cao trong gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, Quân đội, Lực lượng Cảnh sát biển và BTL Vùng CSB 1; thực hiện tốt công tác chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các anh hùng, liệt sĩ và người có công với cách mạng; làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, CNVCQP có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng và thương binh, gia đình liệt sĩ; cổ vũ toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phẩn tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại Lễ Phát động thi đua, Đại tá Nguyễn Văn Thăng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BTL Vùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung, chỉ tiêu thi đua để cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; Thường xuyên theo dõi chặt chẽ đợt thi đua, kịp thời có những biện pháp tích cực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển rộng khắp; duy trì việc thực hiện đúng chức trách, chấp hành nghiêm chế độ quy định; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, lực lượng nòng cốt, khuyến khích động viên tính tích cực, chủ động, sáng tạo của tập thể và cá nhân trong đợt thi đua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Vùng đã kêu gọi mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn BTL Vùng hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, một lòng đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com