BTL Vùng Cảnh sát biển 1 rút kinh nghiệm sau 1 tháng ra quân huấn luyện

05/04/2019 04:18:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 5/4, tại Hải Phòng, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm sau 1 tháng ra quân huấn luyện năm 2019. Đại tá Trần Văn Thơ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng và các thành phần được triệu tập theo kế hoạch.

 

Đại tá Trần Văn Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Ngay từ tháng đầu ra quân huấn luyện, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Cảnh sát biển; tập trung chỉ đạo chặt chẽ về công tác lập, phê duyệt kế hoạch HLCĐ, soạn thảo, thông qua giáo án, bài giảng đúng theo trình tự; củng cố, xây dựng các loại mô hình học cụ, giáo án điện tử, thao trường, bãi tập; đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng huấn luyện sát với phương án tác chiến, biên chế tổ chức, VKTBKT, điều kiện thực tế của từng đơn vị. BTL Vùng đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn các chuyên ngành năm 2019, thời gian 3 ngày với 5 chuyên ngành cho 471 lượt cán bộ; Hải đoàn 11, Hải đội 102 đã chủ động bồi dưỡng cán bộ cấp mình. Đã phối hợp với Tiểu đoàn 158 và Lữ đoàn 131 Quân chủng Hải quân tổ chức tốt công tác huấn luyện chiến sĩ mới, cử cán bộ sang các đơn vị tổ chức giáo dục truyền thống, nhiệm vụ Lực lượng Cảnh sát biển và truyền thống BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cho 210 đồng chí hạ sĩ quan, chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019 đảm bảo chất lượng huấn luyện; thành lập 33 tổ giáo viên huấn luyện các chuyên ngành; bố trí 19 phòng học chuyên ngành đảm bảo phục vụ cho công tác huấn luyện; củng cố và làm mới 20 mô hình học cụ huấn luyện, 34 sơ đồ, hình vẽ; chỉnh trang, sơn sửa 3 khu huấn luyện, luyện tập thể lực; tổ chức luyện tập Điều lệnh đội ngũ, võ thuật phục vụ tốt Lễ ra quân huấn luyện…

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị. Bên cạnh việc nhấn mạnh, bổ sung những kết quả đã đạt được, các ý kiến còn tập trung làm rõ một số điểm còn tồn tại như tư duy trong đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện của một số cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị còn hạn chế; quán triệt chưa đầy đủ, toàn diện, chưa chủ động. Nhận thức của một số cán bộ, chiến sĩ về phương châm, phương hướng, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chưa sâu…

Quang cảnh Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, Đại tá Trần Văn Thơ đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện của các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng trong tháng thứ nhất. Đồng chí Phó Tư lệnh - TMT BTL Vùng lưu ý các cơ quan, đơn vị thời gian tới cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong công tác huấn luyện; thường xuyên theo dõi, nắm chắc chất lượng huấn luyện của các đối tượng, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường huấn luyện cán bộ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tàu và các tổ giáo viên; tập trung huấn luyện cơ bản, huấn luyện thực hành, gắn đổi mới nội dung với tổ chức, phương pháp huấn luyện. Chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật từng người đến phân đội, từng tàu đến biên đội. Chỉ huy các cơ quan đơn vị phải tăng cường hướng về cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ xây dựng kế hoạch huấn luyện, duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ nền nếp chính quy, trên cơ sở đó đánh giá trình độ, năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy các cấp; quản lý, điều hành huấn luyện đảm bảo khoa học, hiệu quả. Kịp thời phát hiện những khâu yếu, mặt yếu, những nội dung về phương pháp huấn luyện chưa thống nhất. Có biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy huấn luyện, nhất là năng lực thực hành huấn luyện cho cán bộ.

Lam Giang

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com