BTL Vùng Cảnh sát biển 1 rút kinh nghiệm sau 1 tháng ra quân huấn luyện

12/04/2018 03:51:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 12/4, tại Hải Phòng, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm sau 1 tháng ra quân huấn luyện năm 2018. Đại tá Trần Văn Thơ - Phó Tư lệnh, TMT Vùng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng ủy, thủ trưởng BTL Vùng và các thành phần được triệu tập theo kế hoạch.

Đại tá Trần Văn Thơ phát biểu kết luận Hội nghị.

Ngay từ tháng đầu ra quân huấn luyện, Đảng ủy, thủ trưởng BTL Vùng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh CSB; tập trung chỉ đạo chặt chẽ về công tác lập, phê duyệt kế hoạch HLCĐ, soạn thảo, thông qua giáo án, bài giảng đúng theo trình tự; củng cố, xây dựng các loại mô hình học cụ, giáo án điện tử, thao trường, bãi tập; đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng huấn luyện sát với phương án tác chiến, biên chế tổ chức, VKTBKT, điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị. Bên cạnh việc nhấn mạnh, bổ sung những kết quả đã đạt được, các ý kiến còn tập trung làm rõ một số điểm còn tồn tại như tư duy trong đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện của một số cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị còn hạn chế; quán triệt chưa đầy đủ, toàn diện, chưa chủ động. Nhận thức của một số cán bộ, chiến sĩ về phương châm, phương hướng, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chưa sâu…

Kết luận tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Thơ đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện của các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng trong tháng thứ nhất. Đồng chí Phó Tư lệnh, TMT Vùng lưu ý các cơ quan, đơn vị thời gian tới cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong công tác huấn luyện; thường xuyên theo dõi, nắm chắc chất lượng huấn luyện của các đối tượng, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường huấn luyện cán bộ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuyền và các tổ giáo viên; tập trung huấn luyện cơ bản, huấn luyện thực hành, gắn đổi mới nội dung với tổ chức, phương pháp huấn luyện. Chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật từng người đến phân đội, từng tàu đến biên đội. Chỉ huy các cơ quan đơn vị phải tăng cường hướng về cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ xây dựng kế hoạch huấn luyện, duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ nền nếp chính quy, trên cơ sở đó đánh giá trình độ, năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy các cấp; quản lý, điều hành huấn luyện đảm bảo khoa học, hiệu quả. Kịp thời phát hiện những khâu yếu, mặt yếu, những nội dung về phương pháp huấn luyện chưa thống nhất. Có biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy huấn luyện, nhất là năng lực thực hành huấn luyện cho cán bộ.

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com