BTL Vùng Cảnh sát biển 1 huấn luyện bổ sung Điều lệnh đội ngũ năm 2017

10/01/2018 09:27:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhằm nâng cao trình độ về tổ chức, phương pháp huấn luyện Điều lệnh đội ngũ cho cán bộ chỉ huy các cấp cũng như nâng cao chất lượng thực hiện động tác Điều lệnh đội ngũ cho bộ đội, ngày 10/01, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức đợt huấn luyện bổ sung Điều lệnh đội ngũ năm 2017.

Tổ giáo viên huấn luyện nội dung Điều lệnh đội ngũ tay không.

Trong thời gian 3 ngày, từ 10 đến 12/01/2018, các đồng chí sĩ quan là chỉ huy các Phòng, Ban, Hải đội, nghiệp vụ Hải đội, cán bộ tàu khu vực Hải Phòng sẽ được tổ giáo viên tiến hành huấn luyện trên các nội dung: Đội ngũ từng người không có súng và Đóng quân canh phòng. Thời gian huấn luyện được chia thành 3 giai đoạn gồm giai đoạn tổ giáo viên soạn thảo và thục luyện giáo án, luyện tập đội mẫu; hướng dẫn tổ chức, phương pháp huấn luyện Điều lệnh đội ngũ; các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện và luyện tập Điều lệnh đội ngũ (từ tuần 2 tháng 01/2018 đến tuần 4 tháng 01/2018). Kết thúc mỗi nội dung huấn luyện sẽ tổ chức kiểm tra, rút kinh nghiệm để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế.

Trước đó, trong các ngày từ 26 đến 28/12/2017, BTL Vùng đã tổ chức huấn luyện bổ sung Điều lệnh đội ngũ cho các đối tượng chỉ huy Hải đội, cán bộ tàu, nghiệp vụ Hải đội và sĩ quan khối Trinh sát, Pháp luật tại Hải đội 102.

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com