BTL Vùng Cảnh sát biển 1 chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp 21/6

17/06/2019 03:46:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức các Đoàn công tác đi thăm, chúc mừng 12 cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, Quân đội và địa phương.

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 chúc mừng báo Quân đội nhân dân.

Tại các cơ quan như Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo Tin tức - Thông tấn xã Việt Nam; Báo Quân đội nhân dân; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Tạp chí Biển Việt Nam; Tạp chí - Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển; Tạp chí Sinh hoạt chi bộ - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; Báo Hải Phòng; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; Báo Hà Tĩnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, các Đoàn công tác của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tặng hoa và chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí ngày càng phát triển, thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng và là diễn đàn rộng rãi của nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân, toàn quân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, BTL Vùng cũng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên, biên tập viên trong và ngoài Quân đội thời gian qua đã giúp đỡ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 trong công tác tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị. Sự quan tâm của các cơ quan thông tấn báo chí đã cổ vũ, động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần làm nổi bật hình ảnh của Lực lượng Cảnh sát biển nói chung, trong đó có BTL Vùng Cảnh sát biển 1, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 chúc mừng Báo Hải Phòng.

 

Lam Giang

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com