BTL Cảnh sát biển tập huấn công tác ứng phó sự cố tràn dầu và bảo vệ môi trường biển năm 2018

20/09/2018 05:45:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 20/9, tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1, BTL Cảnh sát biển phối hợp Công ty SOS Môi trường - Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) tổ chức Lớp tập huấn công tác ứng phó sự cố tràn dầu và bảo vệ môi trường biển năm 2018.

PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi - Chủ tịch Hội thiên nhiên và Môi trường biển Việt Nam trình bày nội dung tại lớp tập huấn.

Trong thời gian một ngày, 40 học viên Lớp tập huấn gồm quân số của BTL Vùng Cảnh sát biển 1, Đoàn Trinh sát số 1 và Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 được chuyên gia của Công ty SOS Môi trường trang bị những nội dung về một số vấn đề môi trường biển Việt Nam trong thời gian gần đây (thực trạng ô nhiễm phá hủy các hệ sinh thái biển; kiểm soát hoạt động gây ô nhiễm trên biển, kiểm soát hoạt động đánh bắt hải sản trái phép…); phổ biến các văn bản quy định của Nhà nuớc về bảo vệ môi trường; bài học thực tế về công tác phòng ngừa, ứng phó giải quyết hậu quả và nhận thức thông qua một số sự cố tràn dầu tại Việt Nam; một số vấn đề liên quan đến hoạt động đảm bảo phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu và kiểm soát ô nhiễm tại các BTL Vùng Cảnh sát biển Việt Nam; trang thiết bị ứng phó sự cố tràn đầu, trang bị tại chỗ phù hợp với lực lượng kiêm nhiệm; thực hành ứng phó một số tình huống sự cố môi trường biển (sự cố xăng dầu tràn trên nền sàn; sự cố tràn dầu vào cống ngầm, ngấm xuống đất, cát; sự cố bục ống gây tràn xăng dầu tại cảng,...).

Thực hành hướng dẫn bơm hút dầu tràn vào ồn chứa di động.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi truờng biển, làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật, đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường biển. 

 Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com