Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới và đối tượng Đảng năm 2018

05/12/2018 03:18:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng ngày 5/12, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới và đối tượng Đảng năm 2018. Đại tá  Đỗ Hồng Đó - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3 dự và phát biểu khai mạc.

Quang cảnh buổi khai mạc lớp học.

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có 58 học viên là những đảng viên mới và đoàn viên quần chúng ưu tú đến từ các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc các đơn vị trong BTL Vùng, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 và Đoàn Trinh sát số 2.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được học 10 chuyên đề, trong đó có những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và nhiệm vụ của người đảng viên…

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đỗ Hồng Đó nhấn mạnh, việc trang bị cho các học viên ở lớp học này chỉ là những kiến thức cơ bản, cốt lõi, vấn đề quan trọng nhất là mỗi học viên phải xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện mà trước hết là về tư tưởng phẩm chất đạo đức, xem đó như là một nhu cầu hàng ngày của mỗi cá nhân, từ đó nó trở thành động lực thôi thúc ta tự giác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực của bản thân để trở thành đảng viên, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đức Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com