Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị Rút kinh nghiệm huấn luyện chiến đấu giai đoạn I năm 2019

16/07/2019 11:26:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 15/7, tại Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện chiến đấu giai đoạn I năm 2019 và 02 năm thực hiện Công văn số 874/BTL-TM ngày 13/3/2018 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về thống nhất đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện. Đại tá Nguyễn Văn Ba - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Đại tá Phạm Quang Oánh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng, các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và toàn thể sĩ quan khối cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng.

Quang cảnh Hội nghị.

Kết thúc huấn huyện chiến đấu giai đoạn I năm 2019, Bộ Tư lệnh Vùng đã hoàn thành nội dung, chương trình và thời gian huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, huấn luyện pháp luật, nghiệp vụ Cảnh sát biển, hậu cần, kỹ thuật cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Quân số tham gia huấn luyện đạt trên 99,5% bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện trong quá trình tổ chức huấn luyện. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 95% khá, giỏi, trong đó có 30,4% giỏi. Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Công văn số 874 ngày 13/3/2018 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về nâng cao chất lượng huấn luyện; duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sáng chiến đấu; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, cứu hộ, cứu nạn… Tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị thảo luận nhiều ý kiến chất lượng, tập trung vào những hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức huấn luyện và đề xuất các phương án khắc phục, tháo gỡ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Ba - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng nhấn mạnh: thời gian tới, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Công văn số 874 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, nâng cao chất lượng huấn luyện căn bản và vững chắc; thường xuyên quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị về các Chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu, Điều lệ công tác tham mưu huấn luyện; tăng cường công tác kiểm tra việc soạn thảo, thục luyện giáo án của đội ngũ giáo viên; tổ chức huấn luyện bù, vét nghiêm túc cho các đối tượng; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện cho các lực lượng hoạt động xa đơn vị; duy trì nghiêm chế độ báo cáo huấn luyện theo phân cấp, tổ chức kiểm tra thường xuyên  việc đăng ký, ghi chép sổ sách, chấn chỉnh kịp thời những sai sót, hạn chế.

 

Thanh Nghị

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com