Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018

06/11/2018 09:23:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 05/11, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị công tác Thi đua - Khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018. Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BTL Vùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BTL Vùng.

Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Huy Sinh nhấn mạnh: thời gian qua, với sự nỗ lực, cố gắng thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2018 đã có những chuyển biến rõ rệt, tích cực và đạt được nhiều kết quả tiến bộ hơn so với các năm trước. Các phong trào thi đua, đợt thi đua được triển khai hiệu quả, có sự đổi mới về nội dung, hình thức phong phú, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị như: tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Lực lượng Cảnh sát biển; hưởng ứng các cuộc phát động thi đua "Cảnh sát biển Việt Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới". Trọng tâm của các phong trào thi đua, các đợt thi đua là gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Hội nghị cũng nghiêm túc kiểm điểm một số khuyết điểm còn tồn tại như: một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức tới công tác thi đua-khen thưởng; chưa khơi dậy tinh thần thi đua rèn đức, luyện tài, khắc phục khó khăn trong học tập, công tác và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng đã cho ý kiến đối với danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng các cấp.

Đại tá Lê Huy Sinh yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, phát huy tốt kết quả đã đạt được góp phần kịp thời động viên cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng toàn BTL Vùng nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tạo động lực để BTL Vùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo.

                                                                    Đỗ Vũ Hiệp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com