Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm 2019

17/07/2019 06:12:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 17/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng cuối năm 2019. Trung tướng Hoàng Văn Đồng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Lực lượng Cảnh sát biển đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của trên, bám sát nhiệm vụ chính trị; triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, nhiều nội dung hoàn thành tốt cả thường xuyên và đột xuất. Nổi bật là: chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ; kịp thời tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và kết quả hoạt động của Lực lượng; tổ chức tốt các nội dung sơ kết mô hình, phong trào và cuộc vận động triển khai trong Lực lượng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành chặt chẽ, nghiêm minh; có nhiều giải pháp giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu, bổ sung kịp thời cán bộ cho các cơ quan, đơn vị mới thành lập; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chống bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu; công tác dân vận, chính sách và hoạt động của tổ chức quần chúng đạt hiệu quả thiết thực. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn Lực lượng 6 tháng đầu năm 2019 cơ bản ổn định, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thống nhất với nhận định đánh giá tình hình và các nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong tháng cuối năm 2019 tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Đồng – Chính ủy Cảnh sát biển yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương ương 11 (Khóa XII) và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đảng ủy Cảnh sát biển; quán triệt, triển khai thực hiện tốt Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện Luật; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nội dung, chỉ tiêu đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển làn thứ IV đã xác định; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục duy trì và thực hiện có nền nếp công tác kiểm tra, giám sát; tập trung rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ ở các cấp, đồng thời kiện toàn, sắp xếp cán bộ cho phù hợp, gắn với điều chỉnh tổ chức biên chế và chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt” gắn với thực hiện có hiệu quả mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong Lực lượng Cảnh sát biển; tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị; rà soát lại kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2019 của cơ quan, đơn vị để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2019.

Minh Châu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com