Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổng kết Đề án Xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển giai đoạn 2015-2020

13/02/2020 10:49:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Với mục tiêu xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, tổ chức biên chế hợp lý, tinh gọn, trang bị đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển và hợp tác quốc tế, ngày 12/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo” theo Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ, chiều 12/02/2020, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2015-2020. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị.

 

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án cho thấy, trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn trên các mặt hoạt động, công tác, thực hiện nhiệm vụ, song được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, cùng sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, Lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các nội dung, mục tiêu, yêu cầu của Đề án. Qua đó, đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Toàn Lực lượng đã có bước phát triển vượt bậc cả về chiều rộng và bề sâu trong xây dựng tổ chức, biên chế và đầu tư mua sắm trang bị. Nhiều cơ quan, đơn vị mới được thành lập và nhanh chóng kiện toàn, đi vào hoạt động đạt hiệu quả. Hàng chục trang bị, phương tiện tàu thuyền hiện đại, công suất cao, lượng giãn nước lớn được đầu tư đóng mới và đưa vào biên chế hoạt động; hệ thống chỉ huy, chỉ đạo nghiệp vụ thống nhất từ trên xuống dưới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Cơ sở hạ tầng, doanh trại các cơ quan đơn vị được xây mới, cải tạo, mở rộng, khang trang, sạch đẹp đáp ứng tốt yêu cầu phát triển tổ chức, biên chế của Lực lượng… Những kết quả đó mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần củng cố và phát triển cả về quy mô, tổ chức, biên chế, trang bị tàu thuyền và cơ sở hạ tầng của toàn Lực lượng. 

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển nhấn mạnh: Kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Đề án đã trực tiếp nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển, nổi bật là nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển, phòng chống tội phạm, vi phạm và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường biển. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò nòng cốt, trực tiếp của Lực lượng Cảnh sát biển trong thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo của Tổ quốc và nâng cao vị thế của Cảnh sát biển Việt Nam trên trường quốc tế.

Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị thêm nhiều phương tiện tàu thuyền hiện đại.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển ngày càng nặng nề. Lực lượng Cảnh sát biển được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định là lực lượng được xây dựng tiến thẳng lên hiện đại đồng thời được giao bổ sung thêm nhiều nhiệm vụ mới. Chính vì vậy, việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển trong những năm tiếp theo là chủ trương đúng đắn và cần thiết. Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển yêu cầu các cơ quan chức năng của Cảnh sát biển trên cơ sở rút kinh nghiệm và tiếp thu ý kiến đóng góp của các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan, tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo để báo cáo Bộ Quốc phòng theo quy định. Đồng thời, tích cực chủ động nghiên cứu, đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước và Bộ Quốc phòng trong từng lĩnh vực cụ thể để bảo đảm triển khai Đề án giai đoạn tiếp theo đúng tiến độ và hiệu quả, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam phát triển toàn diện, đồng bộ, vững chắc, tiến thẳng lên hiện đại, xứng tầm là lực lượng nòng cốt, chuyên trách của Nhà nước trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển./.

Liên Nhi 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan