Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tập huấn công tác doanh trại 2019

10/04/2019 02:41:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 10/4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị tập huấn công tác doanh trại năm 2019. Tham gia tập huấn có các đại biểu là thủ trưởng và cán bộ, nhân viên ngành Doanh trại các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng Cảnh sát biển. Đại tá Lê Đông Thùy – Phó Chủ nhiệm Hậu cần Cảnh sát biển chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu Bộ Tư lệnh các Vùng Cảnh sát biển.

Đại tá Lê Đông Thùy – Phó Chủ nhiệm Hậu cần Cảnh sát biển chủ trì hội nghị tập huấn tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Hội nghị tập huấn nhằm tạo sự thống nhất, nâng cao trình độ chỉ huy quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Hậu cần nói chung và ngành Doanh trại nói riêng để vận dụng tốt trong quản lý đầu tư xây dựng, trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, quản lý chất lượng công trình, góp phần xây dựng ngành Hậu cần Cảnh sát biển ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Các đại biểu tham gia tập huấn được hướng dẫn về quy trình đầu tư xây dựng cơ bản và được phổ biến về Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, các Thông tư của các bộ, ngành hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50; Chỉ thị 107/CT-BQP về việc chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng, nâng cao công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán, quản lý chất lượng xây dựng công trình trong Bộ Quốc phòng; Thông tư số 296/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng. Qua đó, làm cơ sở để phổ biến quán triệt, tập huấn lại cho đơn vị để thực hiện thống nhất trong toàn Lực Lượng.

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com