Bộ Tham mưu Cảnh sát biển tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

28/11/2018 02:37:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 28/11, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018.

Quang cảnh đại hội.

5 năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng; có nhiều biện pháp sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng sát với tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ. Phong trào Thi đua Quyết thắng cùng với các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành đã thực sự trở thành nguồn động lực thôi thúc các tập thể, cá nhân tích cực phấn đấu, thi đua cống hiến; góp phần tạo chuyển biến tiến bộ rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác.

Đại tá Trần Quang Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ Tham mưu giai đoạn 2013 - 2018.

Kết quả, 5 năm qua Bộ Tham mưu đã được tặng thưởng: 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 Cờ Thi đua và 2 Bằng khen của Bộ Quốc phòng; Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2013; 4 Bằng khen, 2 Giấy khen của Bộ Tư lệnh Cảnh   sát biển; 3 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng 3 năm liên tục; 102 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, 1 đồng chí được tặng thưởng “Chiến sĩ thi đua toàn quân”; 381 lượt cá nhân được tặng danh hiệu“Chiến sĩ tiên tiến” và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp.

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.

Cùng với đó, phong trào Thi đua Quyết thắng đã kết hợp triển khai hiệu quả việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”, “Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam trách nhiệm- kỷ cương- nhân chính”. Bộ Tham mưu cũng đã làm tốt chức năng tham mưu trong nâng cao chất lượng công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện - xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng lực lượng; bảo đảm thông tin; cơ yếu; bảo đảm an ninh hàng hải; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn bảo vệ môi trường biển; nghiên cứu khoa học, duy trì Trang tin Khoa học Quân sự; tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp trên chỉ đạo thực hiện tốt Đề án xây dựng và phát triển Lực lượng Cảnh sát biển đến năm 2020 và những năm tiếp theo; làm tốt công tác tham mưu, xây dựng lực lượng về tổ chức, biên chế và trang bị, bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả; điều chỉnh, kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế Bộ Tham mưu theo hướng tinh gọn, cơ động, có sức chiến đấu cao; tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ban hành nhiều chỉ thị, văn bản hướng dẫn, quy định về tổ chức xây dựng lực lượng nhằm thống nhất và chấp hành nghiêm chế độ quy định, giảm các vụ việc vi phạm kỷ luật...

Đại tá Đào Anh Tú - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển thông qua quyết tâm thư đại hội.

Đại hội cũng đã thông qua quyết tâm thư, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Bộ Tham mưu tiếp tục phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội và Cảnh sát biển, quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu, nội dung thi đua quyết thắng trong thời kỳ mới, kiên quyết khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế của phong trào thi đua trong những năm qua; nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, đoàn kết gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng nhận thức đúng đắn, tâm huyết, trách nhiệm và những việc làm cụ thể để đóng góp công sức, trí tuệ của mình phấn đấu lập nhiều thành tích mới, tập trung xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”.

Đại tá Trần Quang Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018.

Dịp này, đại hội đã biểu dương khen thưởng 8 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018 của Bộ Tham mưu Cảnh sát biển.

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com