Bộ Tham mưu Cảnh sát biển phát động thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018”

04/05/2018 10:56:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 4/5, tại Hội trường cơ quan BTL Cảnh sát biển, Hội đồng Thi đua khen thưởng/ Bộ Tham mưu đã tổ chức Lễ phát động thi đua với chủ đề “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018”. Dự và chủ trì Lễ phát động có Đại tá Trần Quang Tuấn – Phó Tham mưu trưởng Huấn luyện cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu.

Đại tá Lưu Tiến Thắng - Chủ nhiệm Chính trị BTM phát động thi đua.

Lễ phát động nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn khi tham gia giao thông của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn Bộ Tham mưu. Do BTL Cảnh sát biển đóng quân trên địa bàn TP. Hà Nội, nơi có mật độ tham gia giao thông đông và phức tạp; cường độ xe tham gia giao thông lớn là yếu tố không nhỏ tác động đến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Mặt khác, số lượng xe ô tô quân sự trong cơ quan BTL phần lớn do BTM quản lý, khai thác, sử dụng nên việc bảo đảm trật tự, ATGT cho người và phương tiện luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BTM đặt lên hàng đầu.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Nội dung, chỉ tiêu cụ thể của đợt thi đua như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành,ban hành văn bản quy phạm pháp luật về an toàn giao thông

- Các phòng, ban, đơn vị trong BTM quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ,  Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm trật tự ATGT.

- Cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định công tác bảo đảm trật tự ATGT là một nội dung lãnh đạo thường xuyên, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, gián sát việc thực hiện, kịp thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi để xảy ra mất an toàn giao thông.

2. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT

- Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT để mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức rõ hiểm họa của tai nạn giao thông; thấy rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, thực hiện “Văn hóa giao thông”, chú trọng vào đối tượng là đoàn viên, thanh niên. 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ được phổ biến. quán triệt, học tập các quy định về trật tự ATGT.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác tuyên truyền vào các thời gian cao điểm, dịp lễ, tết, thời gian diễn ra các sự kiện trọng đại của đát nước, quân đội và của Lực lượng. Tổ chức tọa đàm, thi tìm hiểu về ATGT, lấy lực lượng đoàn viên, thanh niên và hội phụ nữ làm nòng cốt.

- Phấn đấu 100% phòng, ban, dơn vị làm tốt công tác tuyên truyền về ATGT. Kịp thời phản ánh các điển hình, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện công tác ATGT để mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ học tập, noi theo.

3. Công tác quản lý chất lượng, phương tiện và ý thức của người tham gia điều khiển phương tiện giao thông

- Quán triệt và thực hiện nghiêm các chri thị của Bộ Quốc phòng về quản lý, sử dụng xe cơ giới quân sự; triển khai các biện pháp để tăng cường quản lý phương tiện quân sự và người điều khiển; không để phương tiện quân sự tham gia giao thông chở quá tải trọng cho phép; không sử dụng xe quân sự vận chuyển hàng cấm; không sử dụng xe công đi đền, chùa, lễ hội.

- Thực hiện nghiêm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe quân sự; 100% phương tiện được kiểm định, đủ điều kiện an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông.

- Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và kết quả thi nâng bậc thợ kỹ thuật, kiểm tra tay nghề lái xe. 100% đối tượng điều khiển tham gia giao thông có giấy phép lái xe hợp lệ.

4. Công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về trật tự ATGT

- Thường xuyên kiểm tra điều kiện tham gia giao thông  đối với người và phương tiện giao thông đường bộ khi ra vào cơ quan BTL.

- Hướng dẫn lực lượng kiểm soát quân sự, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong các ngày nghỉ, lễ tết; duy trì chặ chẽ việc chấp hành quy định về ATGT đối với quân nhân và phương tiện quân sự hoạt động ngoài doanh trịa; kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn khi tham gia giao thông.

Công tác bảo đảm trật tự, ATGT là một trong các mục tiêu quan trọng của Cuộc vận động 50, là một trong các tiêu chí cơ bản để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng BTM VMTD, Đảng bộ TSVM.

Anh Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com