Bộ Tham mưu Cảnh sát biển bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

27/03/2018 10:49:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 27/3, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Đại tá Lưu Tiến Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu dự và phát biểu khai mạc.

Quang cảnh buổi khai mạc.

Trong thời gian 3,5 ngày (từ 27 – 30/3), 15 đảng viên mới của khối cơ quan BTL và Trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển được học tập và nghiên cứu những kiến thức cần thiết về lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; nội dung xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; công tác xây dựng đảng ở đơn vị cơ sở và mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nắm chắc những quan điểm, đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất lối sống, phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây Chi bộ, Đảng bộ TSVM.

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com