Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2018

25/10/2018 10:51:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong 2 ngày 24-25/10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 và 4 tại trụ sở cơ quan Bộ. Tham dự khai mạc có Đại tá Đào Anh Tú -  Phó Tham mưu trưởng; Đại tá Lưu Tiến Thắng - Chủ nhiệm Chính trị/Bộ Tham mưu cùng các học viên đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh.

 Đại tá Đào Anh Tú -  Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đào Anh Tú cho biết: Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 và 4 năm 2018 là lớp thứ hai do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức, nhằm mục đích bồi dưỡng cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng của cơ quan, đơn vị nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; về quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; về kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với quốc phòng - an ninh và quán triệt những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong điều kiện hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Phó Tham mưu trưởng yêu cầu học viên lớp bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm các quy định của lớp học, tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề, tích cực, chủ động nghiên cứu, cập nhật các thông tin về quốc phòng- an ninh... Trên cơ sở kiến thức đã học, các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng vào tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng cương vị, chức trách cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; Xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Kết thúc chương trình học, các học viên sẽ được thảo luận và viết bài thu hoạch để cấp Chứng chỉ giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Thúy Nga

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com