“Tuổi trẻ Cảnh sát biển chung sức đồng lòng, lập công cống hiến”

09/08/2017 03:54:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Đó là chủ đề của đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát biển diễn ra vào sáng 09/8 tại cơ quan BTL Cảnh sát biển, hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng tới kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám (19/8), Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9) và 19 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển (28/81998 – 28/82017).

Thượng úy Phạm Văn Mạnh phát động thi đua.

Đợt thi đua cao điểm nhằm giáo dục, tuyên truyền sâu rộng và khẳng định vị trí, ý nghĩa, vai trò, giá trị Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát biển, khơi dậy niềm tự hào, xây dựng ý chí quyết tâm của cán bộ, đoàn viên xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng úy Phạm Văn Mạnh - Bí thư Đoàn cơ sở BTM thay mặt Ban Chấp hành Đoàn cơ sở phát động thi đua với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể sau:

Một là, Đoàn cơ sở và hai chi đoàn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, truyền thống 19 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Lực lượng Cảnh sát biển, qua đó làm cho 100% cán bộ, đoàn viên, có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, xây dựng niềm tin, niềm tự hào, ý thức tự lực tự cường, đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, Cán bộ, ĐVTN xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tập trung vào nhiệm vụ cùng với các phòng, ban, đơn vị; làm tốt công tác di chuyển cơ quan lên trụ sở mới, bảo đảm an toàn tuyệt đối; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, học tập, công tác tốt; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, xây dựng tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 90% hoàn thành tốt và xuất sắc.

Ba là, Quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87-CT/TW của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” theo Chỉ thị số 202/CT-BTL ngày 16/01/2017 của Tư lệnh Cảnh sát biển, gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua cao điểm “Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, tiến lên giành Ba nhất” chào mừng kỷ niệm 19 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển.

Bốn là, 100% cán bộ, đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD.

Năm là, Đoàn cơ sở và hai chi đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát biển lần thứ III; kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 19 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, phối hợp Hội Phụ nữ Bộ Tham mưu tham gia luyện tập văn nghệ cho hội thi hát ru và dân ca do BTL tổ chức; phối hợp với đơn vị kết nghĩa để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở cơ quan, đơn vị.

Anh Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com