“Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển vừa hồng vừa chuyên có kiến thức toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thẩm quyền pháp luật quy định”

21/09/2018 09:55:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 20/9, BTL Cảnh sát biển tổ chức bế mạc Kiểm tra Tư lệnh, Chính ủy BTL Vùng, Đoàn trưởng, Chính trị viên Đoàn năm 2018. Dự, chỉ đạo và phát biểu bế mạc có Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển. 

Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu tại lễ bế mạc 

Sau 04 ngày (từ 16 - 20/9) làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trung thực, khách quan, đoàn kết, đợt kiểm tra Tư lệnh, Chính ủy Vùng, Đoàn trưởng, Chính trị viên Đoàn năm 2018 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Kết quả kiểm tra đã phản ánh đúng thực trạng phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các Bộ Tư lệnh Vùng và các Đoàn Trinh sát, Ma túy Cảnh sát biển, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, nhất là cán bộ cơ sở trong tình hình hiện nay.

Các đồng chí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy tham gia kiểm tra có kiến thức toàn diện, nắm được vấn đề, trả lời đúng nội dung trọng tâm đề bài, câu hỏi, xử lý tình huống nhanh, chính xác. Kết quả cụ thể: 05 đồng chí đạt Giỏi (26,3%); 11 đồng chí đạt Khá (57,8%); 03 đồng chí đạt yêu cầu (15,9%).

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, TMT Cảnh sát biển báo cáo kết quả kiểm tra.

Báo cáo kết quả Đợt kiểm tra và rút ra bài học kinh nghiệm, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển nhấn mạnh: “Qua kiểm tra cho thấy sự cần thiết phải tiếp tục bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy không thuộc chuyên ngành nghiệp vụ pháp luật và bồi dưỡng kiến thức hàng hải cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thuộc khối nghiệp vụ pháp luật. Đồng thời đòi hỏi cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt nội dung tự học của sĩ quan theo quy định, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển vừa hồng vừa chuyên, có kiến thức toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thẩm quyền pháp luật quy định”. Đồng chí Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Cảnh sát biển cũng khẳng định, đây là bài học kinh nghiệm quý báu, nhằm giúp cho Thủ trưởng BTL tiếp tục đề ra giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện của cán bộ cấp chiến dịch, chiến thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và cùng với các lực lượng khác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển trao Giấy chứng nhận cho các đồng chí đạt giải Nhất.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, TMT Cảnh sát biển trao Giấy chứng nhận cho các đồng chí đạt giải Nhì.

Phát biểu bế mạc, thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển chúc mừng các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban giám khảo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và các đồng chí Tư lệnh, Chính ủy BTL Vùng, Đoàn trưởng, Chính trị viên Đoàn đã thực hiện tốt các nội dung kiểm tra. Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển đề nghị các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy tham gia đợt kiểm tra này phải thường xuyên quán triệt sâu sắc mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng,  pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Quân đội, của Cảnh sát biển cũng như của đơn vị; không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, trình độ tổ chức chỉ huy; nâng cao năng lực quản lý bộ đội, xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật; nhất là nâng cao hiệu quả công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện, nâng cao trình độ về nghiệp vụ, pháp luật, vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị quản lý bảo vệ chủ quyền, duy trì an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển được phân công trong tình hình mới...

Nguyễn Lương

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com