“Cục Kỹ thuật CSB phải bảo đảm đủ số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ cho tàu thuyền thực hiện nhiệm vụ”

03/01/2018 09:55:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Đó là yêu cầu của Thiếu tướng Phan Thanh Minh – Phó Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác CSB năm 2018 của Cục Kỹ thuật được tổ chức ngày 02/01.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Cục trưởng Cục Kỹ thuật CSB đã chỉ rõ: năm 2017, Cục Kỹ thuật đoàn kết, thống nhất cao trong ý trí và hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển và tổ chức thực hiện các mặt công tác kỹ thuật, dự án đóng mới tàu thuyền, xây dựng cơ sở kỹ thuật. Thường xuyên duy trì hệ số kỹ thuật đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; bảo đảm kịp thời, đồng bộ đủ số, chất lượng tàu xe, VKTBKT cho các hoạt động huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, thực thi pháp luật trên biển và các nhiệm vụ khác của Lực lượng CSB.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phan Thanh Minh biểu dương thành tích mà Cục Kỹ thuật đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí Phó Tư lệnh yêu cầu năm 2018, Cục Kỹ thuật cần thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Thủ trưởng BTL về công tác bảo đảm kỹ thuật, đóng mới tàu thuyền, mua sắm VKTBKT và cải tạo nâng cấp cơ sở kỹ thuật. Bảo đảm đây đủ các định mức kỹ thuật  cho các tàu, xe, VKTBKT trực SSCĐ trong toàn Lực lượng. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chủ phương tiện, trang bị, VKTBKT, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, CNTT trong quản lý, vận hành trang bị, phương tiện, VKTBKT.

Thiếu tướng Phan Thanh Minh trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2017.

 Tại Hội nghị, Cục Kỹ thuật cũng tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Đinh Lượng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com