Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị

(Canhsatbien.vn) -  Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và an ninh trật tự an toàn trên biển và thềm lục địa của Việt Nam. Ngày 28/8/1998 Cục Cảnh sát biển Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1069/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo đó, lực lượng CSB Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và các điều ước Quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam.
05/08/2013 05:36:00 PM Xem tiếp...