Đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng "Thế trận lòng dân" vững chắc trên biển, đảo

(Canhsatbien.vn) - Công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân trên biển đảo là một nội dung cơ bản của công tác đảng, công tác chính trị, được Đảng ủy BTL Cảnh sát biển hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; coi đó vừa là trách nhiệm chính trị, vừa thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.
28/07/2016 04:44:00 PM Xem tiếp...

Giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh với vi phạm, tội phạm trên biển

(Canhsatbien.vn) - Mỗi cán bộ, chiến sĩ CSB phải quán triệt và thấm nhuần lời dạy của Bác “… Nếu trong công tác, các cô, các chú được nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú thành công”.
08/06/2016 06:55:00 PM Xem tiếp...

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

(Canhsatbien.vn) - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sẽ góp phần điều chỉnh nhận thức, hành vi pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; xây dựng chính quy, kỷ cương, kỷ luật; làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Lực lượng.
08/06/2016 06:53:00 PM Xem tiếp...

Xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(Canhsatbien.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, “Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”. Bởi vậy, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ là công việc gốc, là nhân tố cơ bản có ý nghĩa quyết định đến sự trưởng thành và phát triển của Lực lượng Cảnh sát biển.
16/05/2016 09:48:00 AM Xem tiếp...

Chủ trương, định hướng nghiên cứu, xây dựng Dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Hơn 17 năm qua, Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã tạo nền tảng và cơ sở thuận lợi để LL CSB xây dựng, phát triển và thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trước những thay đổi của thực tiễn, Pháp lệnh đã bộc lộ nhiều bất cập cần phải sửa đổi.
09/05/2016 09:32:00 AM Xem tiếp...

Cảnh sát biển Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển

(Canhsatbien.vn) - Ngày 28/8/2015, đúng kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập lực lượng, Cảnh sát biển Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những chiến công, thành tích mà Cảnh sát biển Việt Nam đạt được trong 17 năm qua. Nhân sự kiện này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.
03/09/2015 06:58:00 PM Xem tiếp...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Cảnh sát biển Việt Nam phải cố hết mình để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao

(Canhsatbien.vn) - Đến dự và trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vào ngày 28/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu: “Trong mọi suy nghĩ và hành động phải cố hết sức mình để vừa góp phần giữ vững được chủ quyền, vừa giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định, an toàn trên biển, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”.
31/08/2015 05:55:00 PM Xem tiếp...

Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học - công nghệ trong Lực lượng Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành TW Đảng (Khóa XI) và Nghị quyết số 791-NQ/QUTW ngày 30/12/2012 của Quân ủy Trung ương đã xác định: phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
24/08/2015 09:17:00 PM Xem tiếp...

Hướng tới Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” và “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”

(Canhsatbien.vn) - Những năm qua, ngành Hậu cần Cảnh sát biển mà cụ thể là hai phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” và “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” đã có những đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển của Lực lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
24/08/2015 01:36:00 PM Xem tiếp...

Một số chủ trương, giải pháp quản lý, bảo vệ biển đảo trong tình hình mới

(Canhsatbien.vn) - Trước vấn đề Biển Đông, Đảng ta kiên trì với chủ trương giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là phải kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời cũng phải giữ được sự ổn định chính trị trong nước và môi trường hòa bình, ổn định với các nước trong khu vực, trên thế giới để xây dựng và phát triển đất nước.
06/08/2015 11:47:00 AM Xem tiếp...