Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển

(Canhsatbien.vn) - Nhiệm vụ SSCĐ, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Lực lượng Cảnh sát biển. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đóng vai trò quyết định đến kết quả hoàn thành những nhiệm vụ này. Trước yêu cầu mới, đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng cần phải được đổi mới tư duy, bài bản hơn, quyết liệt hơn, theo hướng thiết thực, cụ thể hơn và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.
11/05/2017 08:48:00 AM Xem tiếp...

Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển trong sạch, vững mạnh

(Canhsatbien.vn) - Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, vừa qua, Đảng bộ Cảnh sát biển đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhằm thực hiện đồng bộ, toàn diện 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra.
10/05/2017 03:08:00 PM Xem tiếp...

BTL Cảnh sát biển giao ban CTĐ, CTCT Quí I năm 2017

(Canhsatbien.vn) - Sáng 11/04, BTL Cảnh sát biển đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến CTĐ, CTCT quí 1 năm 2017 trên các điểm cầu trong toàn Bộ Tư lệnh. Trung tướng Hoàng Văn Đồng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.
12/04/2017 09:16:00 AM Xem tiếp...

Đảng uỷ Cảnh sát biển Hội nghị Kiểm điểm năm 2016 gắn với thực hiện NQTW4, khoá XII của Đảng

(Canhsatbien.vn) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự chỉ đạo của Tổng Cục Chính trị, ngày 15/02, Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Kiểm điểm năm 2016 gắn với việc thực hiện NQTW4, khóa XII của Đảng. Tham dự hội nghị có các đại biểu của Cục Tổ chức/TCCT, các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy CSB, Trung tướng Hoàng Văn Đồng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy CSB chủ trì hội nghị.
16/02/2017 08:46:00 AM Xem tiếp...

Công tác đối ngoại quốc phòng với chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của QUTW, BQP về đối ngoại quốc phòng, LL CSB đã chủ động, tích cực phát triển, mở rộng quan hệ với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước theo xu thế hợp tác, phát triển, hội nhập. Qua đó, góp phần ngăn ngừa nguy cơ xung đột trên biển, nâng cao vị thế, hình ảnh của LL CSB Việt Nam trên trường quốc tế, tạo dựng niềm tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
07/02/2017 09:16:00 AM Xem tiếp...

Xây dựng Đảng bộ và Lực lượng Cảnh sát biển vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

(Canhsatbien.vn) - Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng. Quán triệt tinh thần này, năm 2016, Đảng ủy Cảnh sát biển đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Đây chính là nguồn sức mạnh để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
06/02/2017 03:28:00 AM Xem tiếp...

Đảng uỷ Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XII)

(Canhsatbien.vn) - Thực hiện Hướng dẫn số 2289/HD-CT ngày 07/12/2016 của Tổng Cục Chính trị, sáng 30/12, Đảng uỷ Cảnh sát biển đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XII). Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ CSB chủ trì hội nghị.
30/12/2016 04:20:00 AM Xem tiếp...

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tăng cường công tác quản lý các hoạt động trên vùng biển Việt Nam, những năm qua, Cục Hậu cần BTL Cảnh sát biển đã tập trung nghiên cứu, hoàn thiện công tác bảo đảm hậu cần để góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
16/11/2016 12:00:00 AM Xem tiếp...

Hướng dẫn Công tác đảng, công tác chính trị trong sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

(Canhsatbien.vn) - Thực hiện Hướng dẫn số 51/HD-CT ngày 08/01/2015 của Tổng cục Chính trị và Chỉ thị số 86/CT-BTL ngày 13/01/2015 của Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục Chính trị /Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã ban hành Hướng dẫn số 175/HD-CT ngày 19/1/2015 hướng dẫn về hoạt động Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
25/10/2016 02:10:01 PM Xem tiếp...

Báo cáo Điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua quyết thắng BTL Cảnh sát biển, giai đoạn 2009-2014

(Canhsatbien.vn) - Phòng Phòng chống tội phạm ma túy là cơ quan chức năng tham mưu cho Đảng ủy và BTL Cảnh sát biển về công tác hoạt động phòng chống tội phạm ma túy. Trong những năm qua phòng đã luôn hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao phó, đặc biệt là trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy với lực lượng chức năng của Bộ Công an. Điển hình là Chuyên án 006-N được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.
25/10/2016 02:09:27 PM Xem tiếp...