BTL Cảnh sát biển giao ban CTĐ, CTCT Quí I năm 2017

12/04/2017 09:16:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 11/04, BTL Cảnh sát biển đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến CTĐ, CTCT quí 1 năm 2017 trên các điểm cầu trong toàn Bộ Tư lệnh. Trung tướng Hoàng Văn Đồng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT quí I, phương hướng hoạt động CTĐ, CTCT quí II năm 2017; nhận xét kết quả thực hiện NQTW4 (Khóa XII) và đề ra kế hoạch xây dựng tổ chức Đảng năm 2017 của các các tổ chức đảng trực thuộc; nhận xét kết quả thẩm định xây dựng kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; báo cáo kết quả quán triệt triển khai thực hiện phong trào "Bốn tốt, bốn không, bốn chống" và kết quả làm bản cam kết phấn đấu của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Lực lượng về "học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn đánh giá những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT ở đơn vị, qua đó đề xuất những phương hướng thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận, Trung tướng Hoàng Văn Đồng nhấn mạnh: Trong quí I năm 2017, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Lực lượng được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành kế hoạch đề ra, nổi bật là quán triệt triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác năm 2017. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình bổ sung năm 2016 theo NQTW4 (Khóa XII) trong toàn Đảng bộ CSB đạt chất lượng tốt. Công tác Tuyên truyền hoạt động có nền nếp theo hướng sâu rộng, kịp thời. Bước đầu triển khai mô hình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" được dư luận đánh giá cao. Tình hình chính trị tư tưởng ổn định, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới các tổ chức, các cán bộ chủ trì cần bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng, tập trung quán triệt triển khai thực hiện có chiều sâu hơn nữa các phong trào đã đề ra; cần xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng những đột phá mới trong hoạt động CTĐ, CTCT; tổ chức thực hiện tốt các nội dung trọng tâm về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Minh Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan