Quán triệt, triển khai hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Ngày 19/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển, trưởng thành của Lực lượng Cảnh sát biển, đồng thời là cơ sở pháp lý vững chắc để Lực lượng Cảnh sát biển thực thi pháp luật trên biển, góp phần quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn trên các vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
13/06/2019 03:34:00 AM Xem tiếp...

Chủ động, quyết liệt triển khai toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ Cảnh sát biển năm 2019

(Canhsatbien.vn) - Năm 2018, Lực lượng Cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến khó lường. Sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền, ranh giới biển và sự bất đồng liên quan đến Biển Đông đã làm gia tăng tình hình phức tạp trong khu vực. Trong nước, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tuy nhiên, lực lượng phản động, chống đối chính trị tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.
04/02/2019 08:03:00 AM Xem tiếp...

Bộ Tham mưu Cảnh sát biển: Xứng đáng là cơ quan chỉ huy của người chỉ huy - trung tâm hiệp đồng tác chiến của Lực lượng

(Canhsatbien.vn) - Thực hiện Quyết định số 1069/QĐ-BQP ngày 28/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Lực lượng Cảnh sát biển và Quyết định số 589/QĐ-TM ngày 3/9/1998 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về biểu biên chế Cục Cảnh sát biển, ngày 4/9/1998, Tư lệnh Hải quân ký Quyết định số 3560/QĐ-QC về việc triển khai biểu biên chế Cục Cảnh sát biển. Theo đó, thành lập Phòng Tham mưu - Kế hoạch và 6 phòng ban khác thuộc Cục Cảnh sát biển. Đây là tiền thân của Bộ Tham mưu Cảnh sát biển ngày nay.
20/08/2018 09:10:00 AM Xem tiếp...

Cảnh sát biển Việt Nam: 20 năm thực thi pháp luật trên vùng biển của Tổ quốc

(Canhsatbien.vn) - Qua 20 năm xây dựng, trưởng thành, với sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ chiến sĩ, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã khẳng định được vị thế là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, chủ trì trong thực thi pháp luật trên biển và lập lên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc...
14/08/2018 09:09:00 AM Xem tiếp...

Đảng bộ Cảnh sát biển: Lãnh đạo Lực lượng Cảnh sát biển qua 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành

(Canhsatbien.vn) - 20 năm qua, công tác lãnh đạo của Đảng bộ Cảnh sát biển luôn là nhân tố quyết định sự phát triển, trưởng thành của Lực lượng, gắn liền với mỗi chiến công, thành tích và Danh hiệu Anh hùng mà Lực lượng vinh dự được đón nhận. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đã tiếp nối nhau xây đắp lên truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”.
13/08/2018 10:04:00 AM Xem tiếp...

Xây dựng, bồi đắp giá trị cốt lõi “Trách nhiệm - kỷ cương - nhân chính” của người chiến sĩ Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - 20 năm xây dựng và trưởng thành, với những chiến công, thành tích trong bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật, chống cướp biển và cướp có vũ trang trên biển, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ ngư dân,… hình ảnh “Anh bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam” ngày càng trở nên sáng đẹp trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Song, trước quy luật biến thiên của vạn vật, mọi giá trị dù sáng đẹp đến mấy cũng có thể bị lu mờ, phai nhạt nếu không được gìn giữ, củng cố, đắp bồi và trao truyền qua các thế hệ.
21/05/2018 03:50:00 PM Xem tiếp...

Thực trạng, giải pháp về công tác diễn tập chống cướp biển, cướp có vũ trang trên biển

(Canhsatbien.vn) - Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một lực lượng chuyên trách về thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo Việt Nam, những năm qua, Lực lượng Cảnh sát biển đã có nhiều đóng góp quan trọng trong bảo đảm an ninh hàng hải trên các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt trong đấu tranh chống cướp biển và cướp có vũ trang trên biển.
21/05/2018 03:49:00 PM Xem tiếp...

Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ và pháp luật Cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

(Canhsatbien.vn) - Từ thực tiễn hoạt động, BTL Cảnh sát biển đã kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động nghiệp vụ pháp luật của Lực lượng Cảnh sát biển, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
21/05/2018 03:39:00 PM Xem tiếp...

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển

(Canhsatbien.vn) - Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trên biển là hoạt động thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả của mọi tổ chức, cá nhân, đồng thời cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi quốc gia, nhất là đối với các quốc gia có biển.
16/05/2018 10:19:00 AM Xem tiếp...

Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng của Lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình hiện nay

(Canhsatbien.vn) - Để xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng là một yếu tố có vai trò quan trọng.
16/05/2018 09:30:00 AM Xem tiếp...