Một ấn phẩm có giá trị về biển đảo quê hương

(Canhsatbien.vn) - Cuốn sách "Tổ quốc nơi đầu sóng qua các tác phẩm báo chí" chứa đựng trong đó sự đóng góp công sức, trí tuệ, tình cảm của đông đảo các nhà báo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu sử học… về biển, đảo quê hương được thể hiện trong những trang viết hài hòa giữa lý trí và cảm hứng trữ tình.
15/10/2015 07:18:00 AM Xem tiếp...

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia

(Canhsatbien.vn) - Biên giới quốc gia là lãnh thổ thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi nước. Đó là nơi xác định ranh giới lãnh thổ quốc gia và sự thể hiện chủ quyền của một quốc gia; đồng thời còn là nơi mang đậm dấu ấn về sức sống tinh thần và nền văn hóa của một dân tộc, là cửa ngõ để mở rộng giao lưu và hợp tác bạn bè khắp năm châu bốn biển.
13/10/2015 04:03:00 PM Xem tiếp...

Bằng chứng khẳng định chủ quyền Quần đảo Trường Sa

(Canhsatbien.vn) - Thời gian qua, tình hình khu vực Biển Đông diễn biến phức tạp; nguy cơ xung đột vũ trang, tranh chấp biển, đảo và thềm lục địa của nước ta vẫn chưa được loại trừ do đang tồn tại những nhận thức khác nhau về chủ quyền và những yêu sách chủ quyền trái với thông lệ và luật pháp quốc tế. Một số nước lớn có tham vọng bá chủ Biển Đông và thôn tính quần đảo Trường Sa. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi rằng Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam và là một bộ phận không thể tách rời của Việt Nam.
13/10/2015 02:47:00 PM Xem tiếp...

Chủ quyền biển Đông dưới góc nhìn luật pháp quốc tế

(Canhsatbien.vn) - Việt Nam đã công bố một văn bản luật quy định đầy đủ chế độ pháp lý các vùng biển, đảo theo đúng Công ước Luật Biển 1982. Luật Biển tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế biển, đảo của đất nước.
09/10/2015 05:30:00 PM Xem tiếp...