Chủ quyền biển Đông dưới góc nhìn luật pháp quốc tế

(Canhsatbien.vn) - Việt Nam đã công bố một văn bản luật quy định đầy đủ chế độ pháp lý các vùng biển, đảo theo đúng Công ước Luật Biển 1982. Luật Biển tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế biển, đảo của đất nước.
09/10/2015 05:30:00 PM Xem tiếp...